افکارنیوز - با توجه به درخواست مادر محترم مرتضی پاشایی، خواننده محبوب مردم و درخواست خوانندگان تصویر زیر جایگزین تصویر قبلی می شود.

http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000376/nf00376158-1.jpg