به گزارش افکارنیوز، حمید بابایی، مدیر اجرایی و ارتباطات مرکز طبع و نشر قرآن درباره چاپ قرآن و دیگر کتب دینی در کشورهایی که از تجهیزات مطلوبی در حوزه چاپ برخوردار هستند، عنوان کرد: یکی از این کشورها که در این حوزه سردمدار به شمار می‌آید، لبنان است که اغلب ناشران آثار خود را برای چاپ به چاپخانه‌های آن کشور می‌سپارند.

وی این اقدام را برای ناشران کم‌هزینه‌تر دانست و گفت: از آنجا که قرآن و کتب قرآنی در اطراف کشورهای همسایه لبنان قرار دارند، از این رو حمل و نقل این آثار به کشورهای مقصد از لبنان آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

سرعت بیشتر و هزینه کمتر حمل و نقل دریایی آثار

بابایی همچنین به وجود بنادر آزاد در لبنان اشاره کرد و افزود: حمل و نقل دریایی آثار، با سرعت بیشتر و هزینه کمتر صورت می‌گیرد و بر این اساس باید گفت که هزینه دریایی انتقال آثار از هزینه هوایی ارزانتر است.

وی همچنین اظهار کرد: از سویی حمل و نقل دریایی تسهیل شده است و ارتباط با کشورهای عربی از این طریق آسان‌تر است و هزینه‌های حمل با این روش ارزان‌تر تمام می‌شود.

بابایی در ادامه سخنانش درباره کتب دینی و قرآن‌هایی که برای مسلمانان عرب‌زبان توسط این مرکز تهیه می‌شود، گفت: این مصاحف برای عموم مسلمانان عرب‌زبان و به خط نسخ عربی آماده می‌شود که تمایل بسیاری به دریافت این قرآن‌ها دارند.

تمایل غیرشیعیان برای دریافت مصاحف و کتب دینی

وی با بیان این نکته که رغبت مسلمانان عرب‌زبان نشان داد که افراد غیرشیعه نیز تمایل دارند که مصاحف و کتب دینی شیعی را در اختیار داشته باشند، افزود: تصور مرکز طبع و نشر بر این بود که این آثار را برای شیعیان تهیه می‌کند، ولی دایره استفاده از این آثار فراتر از موضوع شیعیان است.

بابایی عنوان کرد: مجری طرح آمادهسازی و چاپ قرآن کریم که در بیروت چاپ میشود، ناشران بیروتی هستند و مرکز طبع و نشر بر کار آنها نظارت میکند. بر این اساس وعده داده شده است که این مصاحف تا اوایل زمستان آماده شود و با توجه به اینکه چاپ آثار در دست ناشران ایرانی نیست، مرکز طبع و نشر نمیتواند برای چاپ آنها به ناشران بیروتی فشار آورد.