به گزارش افکارنیوز، داریوش فرضیایی اظهار داشت: طرح هایی برای سری جدید برنامه داریم.

وی درمورد اتمام برنامه های عموپورنگ و حواشی به وجود آمده، گفت: نمی دانم چرا هر وقت برنامه هایمان تمام می شود؛ بازار شایعات پشت سرمان شلوغ می شود.

مجری برنامه عموپورنگ افزود: شایعاتی همچون دستگیری و بردن عمو پورنگ و یا بسته شدن برنامه در محافل می پیچد، اما باید تاکید کنم که این مطالب فاقد ارزش است.

فرضیایی ادامه داد: معمولا هفت یا هشت ماه دیگر برنامه نمی سازیم و پس از آن با طرحی نو و ایده هایی جذاب بار دیگر روی آنتن می رویم.

وی خاطرنشان کرد: برای سری جدید عمو پورنگ اگر خدا عمری دهد در خدمت مردم خواهیم بود.

فرضیایی درمورد اسم برنامه عمو پورنگ اظهار داشت: در سال ۱۳۷۸ برنامه ای عروسکی با عنوان پورنگ و تورنگ به روی آنتن سیما می رفت، که پس از اتمام دیگر این عروسک ها در برنامه جدید نبودند و فقط اسم پورنگ ماند.

وی یادآور شد: اسم عمو پورنگ یک عنوان فانتزی است که بچه ها در ذهنشان می ماند و بر همین اساس نیز در برنامه های جدید از آن بهره بردیم.

فرضیایی درمورد کمپین کودکان غزه نیز اظهار داشت: این از جمله کارهایی بود که متفاوت با سایر آثار شد و در ارتباط با اعلام حمایت از کودکان بی پناه و مظلوم غزه بود.

وی گفت: این اقدام کاری از دل بود که تیم عمو پورنگ سردمدار این قضیه بود و خوشبختانه تمامی هنرمندان ایران زمین نیز در این جهت با ما همکاری کردند.