ابنا : آيتالله العظمی صافي گلپايگاني با سرودهاي به عنوان حسين اسم اعظم به تبيين شخصيت اين امام همام پرداخته است:روان عالم امکان حسین است

جهان بینش و عرفان حسین است


جمال الله و اسم الله اعظم

ظهور اسم «الرّحمان» حسین است


به ابراهیم و موسی و مسیحا

ولی صاحب الاحسان حسین است


به زهرا و علی نور دو عین است

به ختم انبیا جانان حسین است


ابوالاحرار و آقای شهیدان

ولی اعظم یزدان حسین است


ز بحر قدرت بی‌انتهایی

فروزان گوهر رخشان حسین است


به مُلک عشق و تجرید و توکّل

ولی مطلق و سلطان حسین است


خدا را فیض اکمل نور سرمد

دلیل و حجّت و برهان حسین است


به جمع قدسیان در عرش و کرسی

سخن از عزت و شأن حسین است


نهان اسم اَلمولی و اَلحق

عیان باطن قرآن حسین است


در اوج آسمان صبر و ایثار

یگانه اختر تابان حسین است


به ماه و نیر اعظم ضیا بخش

جمال نور افشان حسین است


به رستاخیز فردای قیامت

شفیع معصیت‌‌کاران حسین است


ندای دین و اسلام و ولایت

بلند آوا ز ایمان حسین است


الا ای دردمند خسته زار

دوای درد بی‌درمان حسین است


به صحرای بلا آن کس که گردید

تنش در خاک و خون غلطان حسین است


به راه حق و حفظ دین توحید

شهید خنجر عدوان حسین است


به میدان ثبات و استقامت

یگانه فارِس میدان حسین است


از آن حرّیت و از آن شجاعت

خِرد مبهوت و حیران حسین است


به لطف آن که «لطفی» دارد امید

امید قلب مظلومان حسین است