نشت گازهای سمی ناشناخته در یک تولیدی پوشاک " چونگ کینگ " چین موجب کشته شدن ۵ نفر و مسمومیت سه کارگر این تولیدی شد.

به گزارش پانا به نقل از چاینا دیلی، نشت گاز در محل رنگرزی این تولیدی رخ داده است.
حال دو تن از کارگران وخیم گزارش شده است.
در زمان حادثه ۵۰ کارگر در این کارخانه حضور داشتند.
پلیس چین در حال تحقیق منشأ این گاز و علت حادثه است.