به گزارش افکار به نقل از ایسنا: احمد اميري در خوزستان بيان كرد: حوزه هنري، دو سينما در آبادان در اختيار دارد كه هيچ يك فعال نيست. اگر اين ارگان قادر به اداره اين دو سينما نيست آنها را به بخش خصوصي واگذار كند.

وی افزود: مردم آبادان به سینما نیاز دارند. این در حالی است که سینماهای حوزه هنری تنها سینماهای موجود در منطقه احمدآباد آبادان به شمار می‌آیند.

امیری گفت: می‌توان از ۲ سینمای " کیهان " و " ایران " که متعلق به حوزه هنری هستند برای نمایش فیلم و برپایی برنامه‌های فرهنگی مردم این شهرستان استفاده کرد.

او خاطرنشان کرد: در صورت راه‌اندازی این ۲ سینما هزینه چندانی برای حوزه هنری به جز استقرار سه تا چهار نیرو در آن در پی نخواهد داشت. جوانان آبادان در شرایط امروز نیازمند فضای فرهنگی هستند.