به گزارش افکارنیوز، سیدرمضان شجاعی کیاسری اظهار کرد: طبیعتا مدیر جدید سازمان صداوسیما سیاست‌های جدید و خلاقیت‌های جدیدی دارد. ایشان می‌خواهد با تیمی کار کند که بتواند سیاست‌های ایشان را اجرایی کند. به هر حال مدیران قبلی هر چه خلاقیت و ابتکار داشتند به انجام رساندند و طبیعتا باید با تیم جدید بتوانند برنامه‌هایشان را محقق کنند.

این عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما یادآور شد: ما در جریان تغییرات سازمان صداوسیما هستیم و آن را لازم و ضروری می‌دانیم اما به نظر من باید تدبیر بیشتری صورت گیرد تا آدم‌های جدی‌تر، کار کشته‌تر و آشناتر به مقوله رسانه در سازمان صداوسیما حضور یابند تا این سازمان بتواند موفق‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد.

شجاعی کیاسری تصریح کرد: آقای سرافراز به دنبال کوچک سازی سازمان صداوسیماست که حتما هم ضرورت دارد اما این کار باید با تدبیر و آرامش همراه باشد.

عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما با بیان اینکه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ اداره کل در سازمان صداوسیما باید حذف شوند، اضافه کرد: طبیعتا نیروهای این سازمان تعدیل میشوند و باید کاهش پیدا کنند. ممکن است عدهای جابجا شوند و در جاهای دیگری از آنها استفاده شود اما به هر حال ما با اصل کوچکسازی موافق هستیم و امیدواریم این کار با تدبیر و تامل بیشتری صورت گیرد.