به گزارش افکارنیوز، کتاب زندگینامه پیامبر اسلام(ص) که کارن آرمسترانگ آن را نوشته و کیانوش حشتمی ترجمه و نشر حکمت آن را منتشر کرده است.

کارن آرمسترانگ کیست. او از صاحب نظران غیر مسلمان در عرصه دین است که ۷ سال از عمرش را در مسلک راهبه ای، کاتولیک سپری کرد و زندگنامه پیامبر اسلام(ص) پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر نوشت کتابی که در آن زمان در ردیف پرفروش ترین کتابهای سال آمریکا و اروپا قرار گرفت. انگیزه کارن آرمسترانگ در نوشتن این کتاب دفاع از اسلام و روشن کردن ذهن مسیحیان غربی به پیامبر اکرم بود.

همانگونه که در مقدمه کتابش نوشته بیشتر تلاش پیامبر صرف جلوگیری ازبرخوردهای وحشیانه گردید. در تفسیر این موضوع که جهاد در نظر محمد(ص) صرفا وسیله ای برای ارتقاء درجه پیامبری او بوده و حقیقت زندگی ایشان توسط اصولگرایان منحرف گردیده. محمد(ص) مرد جهاد بود ولی یک صلح طلب واقعی هم بود زیرا او حیات خویش و وفاداری نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح مکه به خطر انداخت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد. او به جای خونریزی و قتل عام پیوسته در فکر مذاکره و صلح بود.

محمد(ص) دشمن است. در این فصل سابقه دشمنی جهان با محمد(ص) در سال ۲۲۰ شمسی در سرزمین اسپانیای اسلامی مرور می شود. وقتی پرفکتوس راهبه مسیحی اولین ناسزاگو علیه پیامبر شد و تعدادی از جوانان مسیحی گروه شهادت طلبی تشکیل دادند تا مانع گسترش نام و آئین محمد(ص) در اسپانیا شوند.

نویسنده در فصل بعد اسیر یک انسان الهی را ترسیم می کند پیامبری که پس از یک دوره ۱۵ ساله خودسازی رسالت عظیم هدایت انسانها را پذیرفت و در ۴۰ سالگی مبعوثشد. ابزار اصلی او در هدایت انسانها را نیز قرآن معرفی می نماید کتابی که ایاتش متناسب با حوادثی که روی می دادند بوده و برای گره گشایی آنها نازل می شده.

آرمس ترانگ در ادامه تصویری از جاهلیت عرب و اوضاع جاهلی جزیره العرب ارائه داده می اشاره می کند در وضعیت عادی فقط بت ها را می پرسیدند که آن را واسطه بین خود و الله می دانستند و تنها در موقعیت های سخت و دشوار سراغ الله می رفتند. آنها مشرکانی بودند که وجود خدای واحد را نفی نمی کردند اما او را در اداره جهان نیازمند خدایان کوچک سنگی می دیدند. او سراغ وحی می رود و داستان شنیدن اولین ندای وحی برای پیامبر اسلام را مرور و از پیامبر به عنوان بشارت دهنده و کسی که کوشید مساوات و ریشه کنی فقر و ساده زیستی زندگی بر پایه قرآن را میان اعراب رواج دهد یاری کند.

وقتی در نیمه راه بالا رفتن بودم صدایی از آسمان را می شنیدم که مرا می خواند. ای محمد تو پیامبر خدا هستی و من جبرئل هستم سرم را به زندگینامه پیامبر اسلامطرف آسمان بلند کردم تا ببینم چه کسی مرا می خواند. جبرئیل را در شمایل مردمی دیدم که در افق ایستاده بود در حالی که به او خیره شده بودم قدرت هیچ گونه حرکتی نداشتم شروع به چرخاندن صورتم کردم تا او را نبینم ولی به هر طرف که نگاه می کردم او را می دیدم که در پهنه آسمان همانگونه که از قبل او را دیده بودم ایستاده بود.

آرمسترانگ در فصل های بعد داستان مرگ خدیجه و ابوطالب، هجرت پیامبر به طائب و سپس به مدینه، جنگ های پیامبر که همه دفاعی بودند صلح خدیبیه و سرانجام وفات پیامبر را دنبال می کند.

لازم است خواننده کتاب زندگینامه پبامبر(ص) بداند که این کتاب چون نوشته یک نویسنده غیر مسلمان است ممکن است کاستی هایی داشته باشد اما به هر حال چون نگاهی از بیرون دارد اثری متفاوت و خواندنی است بجز برخی نقدهایی که به کتاب وارد است تصویری که نویسنده از پیامبر اکرم به عنوان آخرین پیامبر انسانی صلح دوست و تسلم خداوند ارائه داده آن هم در روزگار اسلام ستیز امروز بسیار درخور اهمیت و شایسته تقدیر است.

این کتاب ضمنا در ایران هم مورد استقبال بسیار واقع شده است.

زندگینامه پیامبر(ص) در ۴۳۱ صفحه و قطع رقعی توسط نشر حکمت منتشر شده است. علامه مندانه می توانند با ارسال نام خود و آدرس و کد استان به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۸۳۳۱۸، این کتاب را جمعا با هزینه پست۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان درب منزل تحویل بگیرند.