به گزارش افکارنیوز، سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره جشنواره فیلم فجر گفت: امروز جشنواره فیلم فجر قطعا یکی از جشنواره های مطرح کشور است به همین دلیل هم عنوان ملی پیدا کرده است و با توجه به اسم مقدسی که جشنواره دارد انتظار می رود در فیلم های این جشنواره شاهد ارزش های انقلاب باشیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس با مدیران جشنواره در تعامل است افزود: با توجه به اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از هیات های نظارت است باید بین جشنواره و مجلس تعامل برقرار باشد به همین دلیل پیشنهاد ما این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات دقیق تری را درباره چگونگی روند جشنواره به اطلاع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برساند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره نمایش فیلم ها نیز گفت: گاهی زمان برگزاری و نمایش فیلم های جشنواره با بودجه مجلس یکی می شود که در این صورت اولویت مجلس رسیدگی به بودجه مجلس است اما اگر این مغایرت وجود نداشته باشد اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس فیلم ها را خواهند دید.

طاهری درباره هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر نیز گفت: اگر هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر ملاک شفاف و قابل دفاعی داشته باشد دیگر فیلمسازان نمی توانند نسبت به تصمیم و نظر آنها اعتراضی داشته باشند که قطعا این موارد در هیات انتخاب جشنواره دیده می شود.

وی در ادامه افزود: قطعا تعداد فیلم هایی که در جشنواره ارائه می شود بیشتر از حد ظرفیت اکران است و طبیعی است فیلمسازی که فیلمش در جشنواره انتخاب نمی شود حق اعتراض دارد اما اگر ملاک هیات های انتخاب ملاک هایشان قانونی، شفاف و قابل دفاع باشد فیلمسازان منطقی اعتراض نمی کنند.

کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: باید توجه داشت که قطعا هیات انتخاب از بین کسانی انتخاب می شوند که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند به همین دلیل هم وزارت ارشاد می تواند از آنها دفاع کند .