به گزارش افکارنیوز، درحوزه زبانهای باستانی، لهجه‌ها و گویش‌ها سه کتاب با عنوان‌های «آبان یشت(سرود اوستایی در ستایش اردوی سوراناهید)»، تألیف چنگیز مولایی از انتشارات مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، «بررسی دینکرد ششم»، تألیف مهشید میرفخرایی و «درآمدی بر زبان بلخی»، تألیف محمود جعفری دهقی، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مرحله دوم رسیده‌اند.

در حوزه زبانشناسی سه کتاب به مرحله دوم رسیده‌اند که در بخش تألیف شامل کتاب‌های «رده شناسی زبان»، تألیف پرویز البرزی، از انتشارات امیرکبیر و «رده‌شناسی زبانهای ایرانی»، تألیف محمد دبیرمقدم از انتشارات سمت است و در بخش ترجمه تنها کتاب «واژه‌ها بدون معنی»، تألیف کریستوفر گوکر، ترجمه کوروش صفوی، از انتشارات علمی انتخاب شده است.

در حوزه زبان زبان‌های دیگر کتاب «فرهنگ اصطلاحات و عبارات رایج فارسی به انگلیسی»، تألیف محمدرضا باطنی از انتشارات فرهنگ معاصر و در حوزه زبان فارسی کتاب «فرهنگ پارسی بر پایه واژگان نژاده و ناب»، تألیف سیمین حلالی، از انتشارات معین به مرحله دوم سی ودومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی رسیده‌اند.
سیو دومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی بهمن ماه امسال از سوی موسسه خانه کتاب برگزار میشود.