به گزارش افکارنیوز، با شمارش ۴۱۶۵۶ رای در روز پنجم جشنواره، فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی با میانگین امتیاز ۳/۱۶ حائز رتبه نخست، فیلم عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با میانگین امتیاز ۳/۱۲ رتبه دوم و فیلم کوچه بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی با میانگین امتیاز ۳/۰۶ رتبه سوم را در اقبال تماشاگران به خود اختصاص داده اند.