به گزارش افکارنیوز، با شمارش ۶۶۷۰۷ رای تماشاگران از ۳۱۲ نوبت نمایش تا روز نهم جشنواره به ترتیب فیلم های رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی با میانگین امتیاز ۳/۱۷، فیلم عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با میانگین امتیاز ۳/۰۹ و فیلم کوچه بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی با میانگین امتیاز ۲/۹۸ تا این تاریخ به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.