به گزارش افکارنیوز، محمد رضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر گفت: فیلم های کوچه بی نام و عصر یخبندان در سینما آزادی به دلیل استقبال مخاطبان به سانس اضافه رسیدند.
وی اظهار کرد: همچنین در سینما کورش نیز رخ دیوانه با سانس اضافه روبرو شد.
مدیر امور سینماهای جشنواره فجر تاکید کرد: این در حالی است که این فیلم در سینما سروش نیز به سانس فوق العاده رسید.
فرجی گفت: فیلم خانه دختر نیز در پردیس سینمایی ملت به دلیل استقبال مردمی با سانس اضافه روبرو شد.