به گزارش افکارنیوز، مطابق بسته حمایتی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و به منظور آنچه این اداره‌کل، حمایت از بیمه خبرنگاران نامیده، اعلام شده که حداقل افراد بیمه شده برای سایت‌های خبری بایستی ۱۲ نفر و برای سایت‌های منطقه‌ای و محلی ۱۰ نفر(با سقف حمایتی ۴ برابر این تعداد) باشد.

ادارهکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد همچنین از همه پایگاههای خبری و نیز کلیه رسانههایی که تاکنون از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفتهاند، درخواست کرده که به منظور تکمیل اطلاعات از جمله ارائه شماره حساب شبا به سامانه جامع رسانههای کشور به آدرس اینترنتی e- rasaneh.ir مراجعه کنند.