به گزارش افکارنیوز، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از همان روزهای اول دوره مدیریت خود در سازمان سینمایی به این نتیجه رسید که بسیاری از مسائل برای سینماگر ایرانی مبهم است و لازم است که چشم اندازها و رویکردهای سازمان سینمایی را به صورت مکتوب در اختیارشان قرار دهد. با این رویکرد دفترچه «رویکردها و راهبردها و سیاست های سازمان سینمایی» را با نظر کارگروه‌های مختلف در ارشاد متشکل از کسانی که در سینمای ایران صاحب تجربه و دانش بودند پایه‌ریزی کرد و اواخر خردادماه این دفترچه رونمایی شد.

در آن زمان حوزه تولید در اختیار بنیاد فارابی بود همانطور که در شرایط فعلی و با تصمیم‌گیری رئیس سازمان سینمایی تولید در این نهاد اتفاق خواهد افتاد و قرار است برای بخش مهمی از سینما(فیلم های اول و حوزه نمایش خانگی) در این نهاد تصمیم گیری شود.

معاون وزیر ارشاد در این دفتر چه اصل را در تولید بر شفافیت و عدالت دانسته و در یکی از برنامه‌های رادیویی تاکید کرد: امسال در بنیاد فارابی بیش از ۴۰ فیلم مشمول حمایت هستند و حتی یک مورد حمایت بالای۵۰ درصدی نداریم. سعی کردیم که چتر حمایتی فارابی گسترده شود.

با توجه به اعداد و ارقامی که رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده است بیش از ۴۰ فیلم(حدود ۶۰ فیلم) توسط این نهاد حمایت شده است اما بنابر پیگیری‌های خبرنگار سینمایی فارس بنیاد سینمایی فارابی در ۹ فیلم به صورت مستقیم مشارکت داشته است. که در ذیل نام و درصد مشارکت فیلم ‌ها ارایه می شود.

تاآمدن احمد(صادق دقیقی) ۲۵ درصد

تگرگ و آفتاب(رضا میرکریمی) ۵۰ درصد

روباه(بهروز افخمی) ۱۰۰ درصد

حکایت عاشقی(احمد رمضان زاده) ۶۹ درصد

جزیره رنگین(خسرو سینایی) ۵۰ درصد

پدر آن دیگری(۵۰ درصد)

این سیب هم برای تو(سیروس الوند) ۵۰ درصد

رخ دیوانه(ابوالحسن داودی) ۵۰ درصد

دوران عاشقی(علیرضا رئیسیان) ۳۰ درصد

هیچ گاه مشارکت فارابی در فیلم‌ها به صورت رسمی اعلام نشد پس از اعلام دفترچه «رویکردها و راهبردها و سیاست های سازمان سینمایی» نیز این آمار اعلام نشده است. اما سوال اینجاست که رئیس سازمان سینمایی کشور خود به دفترچه و سیاست‌های آن توجه نداشته و از یک فیلم حمایت ۱۰۰ درصدی صورت گرفته است و فیلم «روباه» نیز علی‌رغم موضوع ارزشمندش در پرداختن به ترور دانشمندان هسته‌ای به لحاظ فنی نتوانست مورد توجه قرار گیرد.

به نظر میرسد رئیس سازمان سینمایی در وضعیت و نوع عملکرد بنیاد سینمایی فارابی دچار تشتت شده است این امر نه تنها در نوع مشارکت فیلمها در بنیاد سینمایی فارابی به وضوح قابل رویت است بلکه در نوع فعالیت های این بنیاد که هر روز تغییر در روند کار این بنیاد شکل میگیرد نیز به چشم میخورد. بنیاد فارابی که سالهاست برند سینمای ایران در بخش بین الملل است تکلیف روشنی در نحوه فعالیت ندارد و هر بار مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی یک ماموریت برای این بنیاد تعریف میکند! به تازگی سکان این بنیاد مهم به دست علیرضا تابش سپرده شده است که هیچ سابقهای در امور سینمایی نداشته و گویا تعیین تکلیف مدیرعامل مرکز گسترش برای این بنیاد ادامه دار خواهد بود.