معاون رئیس سازمان صدا و سیما در امور سیما از ایجاد موزه سیما در آینده نزدیک خبر داد . به گزارش خبرنگار ما ، علی دارابی در جریان بازدید از شهرک تلویزیونی ، سینمایی غزالی افزود : موزه سیما تاریخ مصور تلویزیون در ایران خواهد بود. دارابی گفت: در این موزه می توان دستاوردهای خاطره انگیز سال ها فعالیت سیما را به نمایش گذاشت.