هموطن آنلاین _ بررسی ها نشان داده، نوزادان در ۶ ماهگي می توانند ريتمهاي جديد و ناآشنایی که تازه ارائه شده را بهتر از والدين خود تشخيص دهند و نوسان ريتمها را نیز به خوبي کارشناسان بفهمند.
می گویند نوزادان در ۱۲ ماهگی به موسیقی محلی خودشان بیشتر از موسیقی فرهنگ ‌های بیگانه حساسیت نشان می‌دهند.
محققان بر این باورند که روش‌های پیشرفته یادگیری ریتم موسیقی در نوزادان شبیه یادگیری زبان است. در مراحل اولیه تولد، ذهن نوزادان انعطاف پذیرتر است، از این رو توانایی پردازش صداها و الگوهای مختلف را دارند و می‌توانند انواع ساختارهای موسیقی را در ذهنشان طبقه بندی کنند.
بر اساس این یافته ها، محققان اعلام کرده اند که شكل و تن ادراكي ما به موسيقي فرهنگي ما اختصاص دارد.