ناصر بلباسی ساکن شهر لاکان رشت، ۱۰ سال است که پیشه‌اش نانوایست. وی به دلیل شدت علاقه اش به کتابخوانی از ۴ ماه پیش کتبی را داخل نانوایی آورده تا مشتریان در زمان انتظار در صف، وقت خود را صرف مطالعه کنند.

کد خبر: 409238