به گزارش افکارنیوز، دقایقی پیش حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران از سالن ناشران داخلی بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد.

بیستوهشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، فردا به صورت رسمی آغاز میشود. تعداد زیادی از ناشران در غرفهها مستقر شدهاند و آخرین مراحل آمادهسازی نمایشگاه کتاب در حال اجراست.