به گزارش افکارنیوز، ناشران نمونه سال ۹۳ در مراسم افتتاحیه بیست‌ و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی معرفی شدند.

برپایه این گزارش، ‌ این مراسم با حضور رئیس‌جمهور در ضلع جنوبی مصلای تهران در حال برگزاری است.

ناشران نمونه سال ۹۳ عبارتند از: انتشارات نشر، ‌ انتشارات نوید شیراز، انتشارات پیرایش و انتشارات براق.

گزارش حاکی است که جوایز این گروه از ناشران برگزیده از سوی بانک صادرات ایران تهیه شده و به هریک از آنان ۵ سکه تمام‌بهار آزادی، ۳۰میلیون ریال سپرده گنجینه سپهر بانک صادرات و خرید ۷۰میلیون ریال از ناشر است.

برپایه این گزارش، انتشارات جامع‌نگر نیز به‌عنوان ناشر شایسته تقدیر انتخاب شد و سه سکه تمام‌بهار آزادی، ‌ ۱۰میلیون ریال سپرده گنجینه سپهر بانک صادرات ایران و ۴۰میلیون ریال خرید کتاب این ناشر به‌عنوان جایزه به انتشارات مذکور تعلق گرفت.

همچنین انتشارات سایان، شهرستان ادب و دارالخوین بهعنوان ناشران برگزیده بخش جنبی سال ۹۳ انتخاب و سه سکه تمامبهار آزادی، ۱۰میلیون ریال سپرده گنجینه سپهر بانک صادرات ایران و ۴۰میلیون ریال خرید کتاب این ناشران بهعنوان جایزه مذکور به هریک از آنها تعلق گرفت.