عمادي در پايان يادآور شد: انتخابم به عنوان برگزيدهي جايزهي بينالمللي آنتونيو ماچادو از ميان ۱۷ کانديدا از کشورهاي مختلف، از آمريکاي شمالي تا آمريکاي لاتين و اروپا صورت گرفت.

این شاعر به خبرنگار ایسنا گفت: این جایزه توسط بنیاد ماچادو، وزارت فرهنگ اسپانیا و با حمایت بنیاد سروانتس هر سال در اسپانیا به یک شاعر اهدا می‌شود و هیأت داوران این جایزه متشکل بود از شهردار شهر سوریا، نماینده وزارت فرهنگ اسپانیا، رییس بنیاد ماچادو، مدیر مرکز کتابخانه‌ها و آرشیو اسپانیا، نماینده‌ی بنیاد سروانتس و چند نویسنده و ادیب اسپانیولی.

او همچنین عنوان کرد: این جایزه در قالب بورسی تخصیص می‌یابد که شرایط چهار ماه زندگی در شهر ماچادو را فراهم می‌کند و در نهایت، کتابی از من چاپ خواهد شد. نام این دفتر را «مکاتبه با جنایت» گذاشته‌ام.

عمادي در پايان يادآور شد: انتخابم به عنوان برگزيدهي جايزهي بينالمللي آنتونيو ماچادو از ميان ۱۷ کانديدا از کشورهاي مختلف، از آمريکاي شمالي تا آمريکاي لاتين و اروپا صورت گرفت