به گزارش افکارنیوز، در منطقه او را به اسم " فاتح " می شناختند، خیلی از رزمنده‌های ایرانی و عراقی و سوری و حتی لبنانی، اسم فاتح برایشان یک عطر و بوی خاصی دارد، وقتی جایی اسم فاتح به میان می آمد همگی پشتشان گرم بود که عملیات حتما با پیروزی همراه است.

شهید رضا بخشی مشهور به فاتح که جانشین تیپ فاطمیون بود یکبار گلوله‌ای دستش را درید، اما او خم به ابرو نمی‌آورد، وقتی مجروح شده بود به او گفتند «رضا یک دستت را در این راه دادی خدا قبول کند، بگذار بقیه بروند تو نرو»، اما او پاسخ داده بود: «یک دست دادیم، سرمان هم برود نمی گذاریم دست داعش به زینبیه برسد، سرمان به فدای حضرت زینب، مگر نشنیدی که حضرت عباس چگونه در میدان نبرد دستهایش را برای آوردن آب فدا کرد؟ ما امروز باید به وظیفه مان عمل کنیم، ما مدافعان حرمیم، دست و پا که سهل است، سرمان هم برود از حضرت زینب دست بر نمی داریم». تصویری از شهید رضا بخشی(فاتح) که در زمان مجروحیت دست او از وی گرفته شده است در ادامه می‌آید:


در طول مدت دوسال عملیات‌های زیادی را فرماندهی کرد، که اکثریت این عملیات‌ها با موفقیت انجام شده بود. مهم‌ترین پیروزی فاتح، عملیات ملیحه بود، ملیحه منطقه ای بسیار استراتژیک در شرق دمشق و اولین منطقه از غوطه شرقیه، در شمال منطقه زینبیه و حرم حضرت زینب(س) است، که از ابتدای جنگ سوریه دست مخالفین بود. نیروهای حزب الله لبنان پس از چندین عملیات نتوانستند منطقه را آزاد کنند، ارتش سوریه هم نتوانست و عاقبت این سرداران بی نشان فاطمیون بودند که در یک عملیات رعدآسا این منطقه را آزاد کردند. این منطقه از آن روی اهمیت داشت که مشرف به حرم بی بی زینب بود و هر از گاهی خمپاره های داعش به نزدیکی های حرم می رسید و بیم آن می رفت که از همین ناحیه به حرم حمله کنند، اما شیر مردان فاطمیون به فرماندهی فاتح دلها توانستند طوری داعش را فراری بدهند که حتی وقت نکرده بودند ادوات و وسایلشان را ببرند.
فاطمیون نام انتخابی جمعی از افغانستانیهای دلاور است که با شنیدن خبر تهدید شدن حرم امن اهلبیت(س) در سوریه، خانه و کاشانهشان را رها کردهاند و امروز مدافعان حرم شدهاند. مدافعان حرمی که ارادت و دلبستگیشان به خاندان اهلبیت(ع) را با خونهای داغ و گرم ریختهشان بر سرزمین شام اثبات کردهاند.