سازمان زیباسازی شهر تهران با به کارگیری بیش از ۱۶۰۰ سازه تبلیغاتی، نگارخانه ای به وسعت یک شهر را با آثار هنرمندان بزرگ داخلی و خارجی به مدت ۱۰ روز در نقاط مختلف تهران برگزار کرده است.

کد خبر: 415137