به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ "فرج الله سلحشور" دربارهي مقايسه يوسف پيامبر(ع) و سريال مختارنامه گفت: من مختارنامه را يك اثر مذهبي ميدانم كه نسبت به آثار توليدي در كشور يك سر و گردن بالاتر است. مختارنامه اثري ارزشي است و ما وظيفه داريم اين نوع آثارها را ترويج كنيم. البته اين تعاريف بدان معنا نيست كه اين سريال اشكالي ندارد، اما مختارنامه تا در مقابل برخي از آثاري كه از تلويزيون و سينما پخش ميشود تا حدي حائز اهميت و ارزشمند است كه ايرادات آن پوشيده ميشود.

كارگردان يوسف پيامبر(ع) با اشاره به اين كه سينما يك سنگر فرهنگي است، تصريح كرد: اميدوارم كه مردم ما سنگر سينما را به عنوان سنگري فرهنگي خالي نگذارند. استقبال مردم از فيلمهاي اين چنيني كمك به حركتهاي فرهنگي ـ مذهبي، كمك به تلاش براي اصلاح ساختار سينمايي و تبديل رويكرد سينماي فعلي به سينماي موعود خواهد بود.