به گزارش جام نيوز شبکه من وتو از ابتداي تاسيس با دعوت از فائقه آتشين معروف به گوگوش سعي دارد از اسم او براي جذب مخاطب استفاده کند و تا کنون يک دوره برنامه با نام "آکادمي موسيقي گوگوش " در قالب مسابقه خوانندگي با حضور گوگوش برگزار و پخش کرده است. شبکه من وتو براي برگزاري دور جديد اين برنامه تبليغات بي حد وحصري به راه انداخته در حدي که تقريبا بقيه شبکه را تحت الشعاع قرار داده است، نکته قابل تامل اعلام نزديکي محل برگزاري اين برنامه به ايران است که به نظر ميرسد از ترفندهاي شبکه من وتو براي جذب مخاطب بيشتر است.