آبشار آق سو در مرز استان های گلستان و خراسان شمالی واقع شده است و با ارتفاع تقریبی ۱۵ متر، یکی از آبشار های خزه ای ایران محسوب می شود. این آبشار در مسیر رودخانه چشمه گلستان واقع شده است.

کد خبر: 419107