به گزارشافکارنیوز،عربستان برای توسعه مسجدالحرام ۶۹۰ میلیون پوند هزینه در نظر گرفته است، طرحی که سبب تخریب میراثپیامبر اکرم(ص) شد.

با این ساخت و سازها قرار است مساحت مسجد به یک میلیون و ۲۶۰ هزار متر مربع برسد تا صحن آن گنجایش طواف ۱۰۷ هزار نفر را در ساعت داشته باشد.

طرح توسعه مسجدالحرام از دو سال پیش آغاز شده و پیش بینی مقامات سعودی آن است که این طرح تا دو سال دیگر تکمیل شود.

به خاطر اجرای این طرح دولت عربستان با تایید سازمان کنفرانس اسلامی هر سال ۲۰ درصد از سهمیه حج کشورها را کاهش می دهد.