به گزارش افکارخبر، صفحه اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با انتشار تصویر زیر نوشت:


١٨مرداد١٣٨ هجری قمری

رحلت آیت ‏اللّه العظمی سیدحسین بروجردی

رهبر انقلاب اسلامی: «بعد از رحلت مرحوم آیةاللَّه‌العظمی بروجردی، همین امام بزرگواری که دیدید دنیایی را متوجّه خود کرد و مشت او آن چنان گنجایش داشت که میتوانست بشریّت را در مشت بگیرد، رساله نداد و رفت در خانه نشست. هر چه اصرار کردند، رساله نداد. بنده خودم جزو کسانی بودم که به ایشان عرض کردم. ایشان آن وقت جواب نمیداد و فقط میفرمود: آقایان هستند. تا این‌که بالاخره یک عدّه رفتند و ایشان را وادار کردند. فتاوی ایشان معلوم بود؛ رساله‌ی ایشان را تنظیم کردند و بیرون دادند.» بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۱۳۷۳/۰۹ / ۲۳


توضیح عکس: آی‍تال‍ل‍ه ب‍روج‍ردی در آخ‍ری‍ن روزه‍ای زن‍دگ‍ی در ب‍س‍ت‍ر ب‍ی‍م‍اری، در ح‍ال گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ح‍ج‍تالاس‍لام م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ف‍ل‍س‍ف‍ی، دک‍ت‍ر ص‍ب‍اح‍ی و دک‍ت‍ر ن‍ب‍وی.