به گزارش افكارخبر، در دومین روز از شهریور ماه بیش از ۷۰ پایگاه خبری از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری داخلی تذکر گرفتند که از این میان سایت های زیر تا ساعت ۱۶ امروز اقدام به اصلاح موارد و رعایت الزامات قانون مطبوعات نکردند.