به گزارش افکارخبر، جهنم جایگاه بدکاران و پرده دران محضر الهی است که در آیات قرآن و نیز روایات معصومین علیهم السلام در پاسخ بدی های انسان وعده داده شده است، آنچنان که خداوند متعال در آیات ۲۱ و ۲۲ سوره مبارکه نباء می فرماید: «دوزخ در کمین باشد؛ منزلگاهى براى سرکشان».

امیرمومنان علی(ع) می فرمایند: «بترسید از آتشى که ژرفایش بسیار است و گرمایش شدید و عذابش نو به نو. سرایى است که در آن رحمتى نباشد و دعا و خواهشى در آن شنوده نشود و اندوهى در آن زدوده نگردد.»

حضرت علی(ع) می فرمایند: «بدانید که این پوست نازک را یاراى آتش نیست؛ پس به خود رحم کنید، شما در مصیبت ها و گرفتاری هاى دنیا آتش را آزموده اید. آیا دیده اید که وقتى یکى از شما خارى به بدنش مى خلد، یا به زمین مى خورد و خونى مى شود و یا شن هاى داغ، پایش را مى سوزاند، چگونه بیتابى مى کند؟! پس، چگونه خواهد بود، اگر میان دو لایه آتش، همبسترِ سنگ و همدمِ شیطان باشد؟!»

جالب آنکه روایات چرایی افتادن انسان در ورطه جهنم را نیز تصریح کرده اند. رسول خدا(ص) در این باره می فرمایند: «جهنم را درى است که کسى از آن وارد نمى شود، مگر آن که با معصیت خدا خشم خود را فرو نشانده است.»

و از نبی مکرم اسلام(ص) است که: «سه خوى از اخلاق دوزخیان است: تکبر، خودپسندى و بداخلاقى.»

همچنین، امام صادق(ع) فرموده اند: «سه خوى است که اگر در مرد باشد، باکى نیست که بگویى او دوزخى است: خشونت و بزدلى و بخل. و سه خوى است که اگر در زن باشد، پروایى نیست که بگویى او دوزخى است: بى حیایى، بزرگ منشى و فخر فروشى.»

همچنین حضرت رسول(ص) می فرمایند: «هر تندخوىِ خشنِ مغرورِ گردن فرازِ حریصِ خسیسِ بى خیر، اهل دوزخ است و اهل بهشت، مستضعفان بى پناهند.»

به تصریح آیات و روایات طعام و خوراک دوزخیان نیز بسیار دردناک و گزنده است آنچنان که خداوند متعال در آیات ۶ و ۷ سوره مبارکه غاشیه می فرماید: «براى دوزخیان خوراکى جز ضریع(خار خشک سمّى) نیست، که نه چاق کند و نه گرسنگى را باز دارد».

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «ضریع چیزى است در دوزخ همانند خار، که از[گیاه] صبر زرد، تلخ تر است و از مردار، بدبوتر و از آتش، داغ تر. خداوند آن را «ضریع» نامیده است.»منابع:
غررالحکم
مجمع البیان
بحارالانوار
میزان الحکمه