به گزارش افکارخبر، الهام چرخنده(زهرایی) پس از گرفتن مجوز ساخت برنامه بیست و شش قسمتی راز سعادت با مضمون اجتماعی در مقام تهیه کننده و کارگردان سفیر رسمی آزادی زندانیان زن شد..

این برنامه با رویکرد معرفی و بررسی ناهجارها و هنجارها و ارزشهای انسانی و دینی با حضور خیرین و مسءولین جهت آزادی زندانیان زن، برای شبکه دوم سیما تولید میشود …
هم اکنون در مرحله انتخاب عوامل میباشد.


سلام …
فقط الهی الحمدالله شکر … امیدوارم لایق این نام و عزت باشم.. و با حضوری پر قدرت به زودی مهمان منازل شما یارانم هستم..
دعا و حمایت شما مومنان و مخلصان راه حقیقت؛ روشن کننده مسیر ماست ….
یقین؛ ایمان و توکل و توسل به نام اءمه اطهار رمز موفقیت همه ماست … یا علی مدد …
الهام چرخنده ..