روضه جواد الائمه علیه السلام (روضه، سال ۹۳، جدید)/سید مهدی میرداماد
صوت
باده عشق تو را سر میکشیم(روضه، ۹۳، جدید) / حاج حسن خلج
صوتسر را ز خاک حجره(روضه، ۹۳، جدید) / مهدی بنی فاطمه
صوت