به گزارش افکارخبر، فیلیپ گایست که پروژه اش را «دروازه واژه ها» نام نهاده، به مدت سه شب با تاباندن تصاویر و واژه ها بر سطح غربی برج آزادی، مفاهیم صلح، عشق و آزادی را فریاد زد.

برنامه او شب گذشته به پایان رسید. شرح این برنامه شنبه در قالب گزارشی در همین صفحه منتشر شده بود. در شب دوم برای تماشای کارش به میدان آزادی رفتیم و چند دقیقه ای با او گپ زدیم.

در کنفرانس خبری گفتید که با چهار پروژکتور برنامه خود را اجرا خواهید کرد. پروژکتور چهارم کجاست؟

برای تاباندن طرح ها بر روی سطح غربی برج آزادی به سه پروژکتور نیاز داشتم. چهارمی را به عنوان زاپاس به ایران آوردیم تا اگر مشکلی برای یکی از پروژکتورها پیش آمد در کارمان خللی وارد نشود.

در مقایسه با کارهای دیگرتان که تصاویرش را در سایت تان دیدم، تصاویر بر روی آزادی چندان شفاف نیست. برای مثال نورپردازی مجسمه مسیح در ریودوژانیرو خیلی درخشان تر بود.

این مساله کاملا به نور و روشنایی محیط بستگی دارد. هر چه فضا تاریک تر باشد، شما تصاویر را شفاف تر خواهید دید. ولی محیط برج آزادی خیلی روشن است و برای همین شما تصاویر و طرح ها را کمرنگ می بینید.

آیا منطقه مناسب تری در تهران برای این پروژه وجود نداشت؟

بی تردید تهران بناها و ساختمان های زیبای دیگری هم دارد، ولی به نظرم برج آزادی سمبل تهران و حتی ایران به شمار می آید. همچنین از آنجا که مانند یک دروازه گشوده است و نمادین بودن آن سبب شد که آن را انتخاب کنم.

بازخورد مخاطبان تهرانی در این چند روز از کارتان چطور بود؟

خیلی عالی بود. از واکنش مردم تهران به این پروژه خیلی خوشحالم.

ایران را چگونه دیدید؟

من خیلی با جامعه ایران آشنا نیستم. در این چند روز هم بر روی کارم تمرکز داشتم و فرصت نکردم تهران را ببینم. اما باید بگویم که در اجرای کارم کاملا آزاد بودم.

زیباترین واژه هایی که در کارتان بکار بردید چه بود؟

فکر می کنم آزادی، صلح و عشق.

در این چند روز توانستید واژه های فارسی را یاد بگیرید؟

فقط آزادی(می خندد) کلمه دیگری بلد نیستم.