به گزارش افکارخبر، به نام حضرت حق؛

سلام و عرض ارادت،.
- دوستان عزیز طبق معمول باز هم من رو شرمنده الطاف و محبت های خودتون کردید، امیدوارم لیاقت این همه مهر شما داشته باشم..
- عزیزان من، هیچ وقت نگاه مسابقه به این لیگی که برای خندیدن شما بود نداشتم و نیت فقط شاد کردن شما نازنینان بود..
- کم توانی من رو امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید، امید که در جاهای دیگری که مشغول کار هستم بتوانم نظر شما مشکل پسندان رو جلب کنم،.
- در نهایت آغاز هفته ای سرشار از نگاه و سایهء پروردگار را برایتان آرزومندم.

تنتون سلامت، مهرتون ابدی،
یاحق.