به گزارش افکارخبر، سایت رسمی نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت پیرامون تحریم این نمایشگاه از سوی جمهوری اسلامی ایران و حضور سلمان رشدی توضیح ارائه کرد و آن را روی خروجی خود قرار داد.

در این گزارش نمایشگاه کتاب فرانکفورت اذعان کرده که رشدی همچنان برای کتاب موهن مورد تهدید است.

در این متن آمده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشارکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت سال ۲۰۱۵ را لغو کرده است. البته چندین ناشران ایران برای حضور در نمایشگاه فرانکفورت برنامه ریزی کرده بودند، اما از سوی دیگر تیم نمایشگاه کتاب فرانکفورت امیدوار برای گفت و گو‌های بیشتر است.

روز ۹ اکتبر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به نمایشگاه فرانکفورت اطلاع داد که حضورش را در این نمایشگاه کنسل می‌کند دلیل این لغو حضور هم حضور سلمان رشدی در مراسم افتتاحیه و سخنرانی در روز ۱۳ اکتبر(امروز ۲۱ مهر) بوده است.

در این بیانیه که روی سایت نمایشگاه است: رئیس نمایشگاه فرانکفورت از عدم حضور ایران ابراز ناراحتی کرده و عنوان می‌کند که نمایشگاه فرانکفورت محلی است برای گفت‌وگو که ما امیدواریم عدم حضور ایران و لغو نمایشگاه موقتی بوده و بتوانیم مراودات را گسترش دهیم. ولی برای ما آزادی بیان موضوعی غیر قابل بحثاست ولی ما نباید فراموش کنیم که سلمان رشدی همچنان برای کتابش تهدید به مرگ می شود.

آنچه همچنان به قوت خود باقی است اینکه چندین ناشر ایرانی در سالن ۴ و سه(بخش کودک و دیگر بخش‌ها) حضور دارند. حضور ناشران ایرانی در سال‌ های اخیر رشدی صعودی و پایدار داشته است.

گفتنی است، این گزارش و توضیح در حالی روی خروجی نمایشگاه قرار گرفته که تا ساعتی دیگر رسما نمایشگاه فرانکفورت با سخنان رشدی آغاز به کار خواهد کرد هرچند روز گذشته بی بی سی طی گزارشی از قطعی نشدن حضور رشدی خبر داده بود.