به گزارش افکارخبر، سعید لطفی، تهیه‌کننده برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در خصوص کامنت توهین آمیز یکی از کارشناسان آشپزی به سردار شهید همدانی گفت: این کارشناس در زمانی که من به عنوان تهیه کننده جدید این برنامه کار را در اختیار گرفتم، به برنامه دعوت نشده است، ولی با توجه به مطلب توهین آمیز وی، ما به هیچ عنوان از او در برنامه های آتی خود دعوت نخواهیم کرد.

تهیه کننده برنامه به خانه بر می گردیم خاطر نشان کرد: امکان نخواهد داشت ما از مجریانی که چنین توهین هایی می کنند، در برنامه مان دعوت کنیم و او برای همیشه اخراج شده است.