عليرضا افتخاري گفت: کسانی که هر روز اخبار کذبی درباره من و خروجم از کشور منتشر میکنند یا حسودند یا به اجانب تعلق خاطر دارند.


به گزارش جهان علیرضا افتخاری، خواننده پرآوازه کشورمان با تکذیب شایعه خروجش از ایران، گفت: من با این انقلاب و مردم، علیرضا افتخاری شدم و هرگز به آنها پشت نخواهم کرد.
این خواننده محبوب در گفت‌وگو با «وطن امروز» افزود: تمام وجود و زندگی‌ام مال مردم است و هرگز این گوهر ارزشمند را با چیز دیگری عوض نمی‌کنم.
افتخاری تصریح کرد: کسانی که هر روز اخبار کذبی درباره من و خروجم از کشور منتشر می‌کنند یا حسودند یا به اجانب تعلق خاطر دارند.
وي ادامه داد: اگر قرار بود وطنم را ترک کنم، چرا در شرایط فعلی این کار را کنم؟ اکنون به واسطه اين انقلاب، لطف مردم و عنایت خداوند، به چنين جایگاهی رسیدهام و هرگز این توفیق الهی را با چیز دیگری عوض نمیکنم