به گزارشافکارخبر،سرافراز در حکمی محمدرضا جعفری جلوه را به سمت رئیس شورای تخصصی خانواده منصوب کرد و در این حکم از او خواست در اخذ سیاست‌های کلان رسانه ملی درباره خانواده، هماهنگی و ساماندهی شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی برای تولید یکپارچه، ساماندهی روند نظارت بر برنامه سازی درباره خانواده، مشارکت در نگارش اسناد بالا دستی، طراحی نظام کارآمد برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان برای برنامه سازی مطلوب و کیفی، بررسی وتأیید صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان و مشاوران برنامه‌های مختلف و ایجاد بانک اطلاعات جامع در این زمینه اهتمام ورزد.

رئیس رسانه ملی همچنین سیدغلامرضا میرحسینی را در حکمی به سمت رئیس شورای تخصصی ورزش منصوب کرد. اخذ سیاست‌های کلان رسانه ملی درباره ورزش، هماهنگی و ساماندهی شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی و بخش‌های فنی برای هماهنگی برنامه‌های آموزشی، ساماندهی روند نظارت بر برنامه‌سازی ورزشی، مشارکت در نگارش اسناد بالادستی درباره ورزش، طراحی نظام کارآمد برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان و نهادهای ورزشی برای برنامه‌سازی مطلوب، بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان و ورزشکاران شرکت کننده در برنامه‌ها از مهمترین وظایفی است که در این حکم برعهده میرحسینی گذاشته شده است.

محمدرضا جعفری جلوه اکنون مدیر شبکه دو سیما و سیدغلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سه سیما است.