سرویس فرهنگ و هنرافکار نیوز - به تازگی اکرم خطیبی آثار خود را به نمایش گذاشته است. از این ماه قرار شده رستورانی به مدیریت اشکان خطیبی پاتوقی برای اهل هنر باشد به همین دلیل در این رستوران نمایشگاه های فصلی آثار هنری هم بر پا می شود.

از این ماه تا انتهای مهرماه این رستوران اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار ۲۰ هنرمند ایرانی کرده است.
در این نمایشگاه هنر مدرن و هنر سنتی هنر فولکور در قالب ۶۰ اثر ارائه شده ارزان ترین اثر ۲۰۰هزارتومان و گران ترین هفت میلیون تومان قیمت گذاری شده . تعدادی از آثار استاد اکرم خطیبی (عمه اشکان خطیبی )یکی از اساتید برجسته هنر نگار گری هم در این نمایشگاه عرضه شده که قیمت ندارد و به صورت مزایده ی به فروش می رسند.