به گزارش افکار نیوز ماهنامه رونا در تازه ترین شماره خود نوشت: اویل ماه شنیده شد که انگار مجموعه (قهوه تلخ ) مثل روزهای اول نمی فروشد مجموعه ویدویئ که سری اول در یک روز نیم میلیون نسخه فروخت و با در خواست واعتبار مهران مدیری که از مردم خواست (لطفا کپی نکنید ) فروش قابل توجهی کرد بعد از ۲۵ سری و با وجود همه بمب ها و شایعات خبری دچار سکون شد و ندیدنش دیگر برای مخاطب فرقی نمی کرد مدیری وتیمش کار رایک ماهی خوابنده اند تا دستی به سرو و روی کار بکشند مدیری نشان داده استاد احیاست آیا (قهوه تلخ)به خانه ها برمی گردد؟؟جواب این سوال یک ماه دیگر معلوم می شود