به گزارش افکارنیوز،

حسام نواب صفوی بازیگر مجموعه هایی چون کیف انگلیسی، سالهای مشروطه و تبریز مه آلود در اینستاگرام خود، عکسی از در آغوش گرفتن ببر سیبری را منتشر کرد.

وی نوشت: «وقتی یک ببر تصمیم میگیره در آغوشت بگیره حتما باید لبخند زد این عکس قبل از در آغوش گرفتن او بود چون به هم اطمینان داشتیم، بهر حال ببر سفید دشتهای سیبری هم قابل اطمینان است ، امیدوارم عقاب سر سفید هم دیگر زیر حرفهای خود نزند و به روباه اطمینان نکند و بداند باید به قدرتهای قوی تکیه کند تا از کفتار آسیبی نبیند دوست بودن عقاب سر سفید و ببر میتواند برای همیشه تکلیف روباه و کفتار را یکسره کند و محیطی آرام برای هر دو باشد».