به گزارش افکارنیوز،

خودم و یکی از خودی ها با صفا و عاشق من بچه محل این بزرگوارم