"اميرحسين شريفي" تهيهكننده سينما و مدير موسسه آفاق فيلم در گفتوگو با فارس گفت: چند وقتي است چند نفر به اسم موسسه آفاق به مردم تلفن ميزنند و ميگويند شما مثلا براي سريال مختارنامه برنده جايزه شديد. اين افراد به مردم ميگويند براي دريافت جايزهتان بايد مبلغ ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان به شماره حساب فلان واريز كنيد تا ما جايزه شما را پست كنيم.

وی افزود: این افراد به نوع دیگری هم عمل می‌کنند و با ارسال پیامک به هم‌وطنان می‌گویند مبلغ ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان را در پاکت گذاشته و به شماره پشتی ذکر شده بفرستید.

وی ادامه داد: پس از این اقدام، گوشی این افراد که با نام‌های مختلفی خودشان را معرفی می‌کنند، خاموش می‌‌شود و مردم هم برای پیگری جایزه‌شان با تماس به ۱۱۸ شماره موسسه «آفاق فیلم» را می‌گیرند و با ما زنگ می‌زنند.

شریفی ادامه داد: تاکنون افراد زیادی به دفتر ما زنگ زدند و ما هم موضوع را به پلیس آگاهی اطلاع داده‌ایم

کد خبر:۱۰۰۷۸۹ -