به گزارش فارس، اسناد در پی بردن و کنکاش بهتر در حوادث تاریخی بسیار اهمیت دارد. در این میان نامه های رسمی بین سازمان های مجری یک رویداد یا افرادی که نقش اساسی در یک حادثه تاریخی داشته اند از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر شما را به یکی از این نامه ها که در سال های دفاع مقدس نگاشته شده جلب می نماییم:

شماره -[نامشخص]

تاریخ - ۱۵/۱۱ / ۶۱

به - لشگر حضرت رسول(ص)

از - قرارگاه سپاه ۱۱ قدر

موضوع - پادگان دوکوهه


سلام علیکم

با توجه به مشکلات و احتمالا بی نظمی هائی که در زمینه های تقسیم مکان جهت استقرار نیروها و حفاظت و مسائل جاری پادگان مشاهده شده و قدر مسلم ناشی از عدم وجود مدیریت در پادگان مربوطه میباشد، لذا بدینوسیله ابلاغ مینمائیم از این تاریخ بعد مسئولیت اداره و رفع مشکلات داخلی پادگان بعهده لشگر حضرت رسول میباشد. مقتضی است تیپهای مستقر در آن همکاری لازم در امور فوق را بعمل آورند. در ضمن نیروها تیپ قمر بنی هاشم نیز سریعا میبایستی پادگان را طبق نظر لشگر حضرت رسول خالی نمایند.

به امید زیارت کربلا و آزادی قدس عزیز

فرماندهی سپاه ۱۱ قدر - سپاه

حاج ابراهیم همت

(خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی(ع) خمینی را نگه دار)