به گزارش آرت دیلی، حراجی ساتبی لندن طی اطلاعیهای بیان کرد، سری نقاشی های ماندگار و شهیر " تنه درخت " اثر سهراب سپهری نویسنده، نقاش و شاعر برجسته ایران و سه اثر نقاشی از " فرهاد مشیری " و دو اثر نقاشی از " بهمن محصص " پیشکسوت نقاشی و مجسمه ساز ایرانی در این حراجی به فروش خواهد رسید.

به گزارش پانا، کارشناسان هنری سوتبی، ارزش هنری آثار سهراب سپهری را در مجموع بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار یورو و ارزش هنری آثار هنری فرهاد مشیری را بین ۱۰۰ تا ۶۵۰ هزار یورو تخمین زده اند.
آثار هنرمندان ایرانی در کنار ۱۲۳ اثر از هنرمندان معاصر کشورهای عربی در حراجی بزرگ ساتبی در لندن چوب حراج خواهد خورد.

دو اثر نقاشی از سهراب سپهری اکتبر سال گذشته رکورد دار حراج ساتبی لندن بود.