به گزارش افکارنیوز،

بی‌نظمی‌های برنامه این دوره از جشنواره، سرانجام داد خبرنگاران را در آورد.خبرنگاران و اصحاب رسانه بخاطر تاخیر دوساعته در برگزاری نشست  لانتوری سالن نشست را ترک کردند.

یکی از خبرنگاران پشت تریبون رفت و گفت:درمیشیان باید بداند که خبرنگار مرغ عروسی و عزا نیست.پس از این صحبت؛ او از خبرنگاران خواست که به احترام خودشان سالن را ترک کنند. این گفته با تشویق و خروج حضار همراه شد.

نوید محمدزاده ، باران کوثری،مریم پالیزبان برای حضور در این نشست حاضر شده بودند.

اما بعد از چند دقیقه، ظاهرا نشست خبری این فیلم با حضور برخی عوامل آغاز شد، اما بخش اعظم خبرنگاران بیرون از سالن نشست هستند و چند رسانه معدود در حال پوشش برنامه هستند.

رضا درستکار نماینده انجمن منتقدان برای وساطت به جمع خبرنگاران آمد و تقاضا کرد که خبرنگاران در نشست شرکت کنند. اما این درخواست با پاسخ منفی جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که بیرون درب سالن تجمع کرده بودند مواجه شد.