به گزارش افکارنیوز،

این بازیگر در اینستاگرام خود نوشت:

این بچه خیلی شیک نشسته بود دم در خونشون نزدیک محل فیلم برداری ما بعد از اینکه چند تا عکس ازش گرفتم خواستم خودم هم برم کنارش عکس بگیرم ولی بعد از اینکه با جدیت نگاهم کرد چهار پایه کوچکش رو برداشت و رفت تو خونه در رو هم محکم بست!! و ثابت کرد که حتی بچه های کوچک و شیرین هم گاهی حوصله گرفتن عکس رو با کسی ندارن.