به گزارش افکارنیوز،

هومن حاجی عبداللهی در زندان - بازیگر مطرح طنز کشورمان در اینستاگرام نوشت: جسم زندان است یا صحرای آزادی؟
ظلمت شب چیست؟
شب، سایه روح سیاه کیست؟
او چه میگوید؟
خسته و سر گشته وحیران
می دوم در راه پرسشهای بی پایان
زمستان ٩٤، حیاط زندان قصر