به گزارش افکارنیوز،

دانشجوی مدافع حرم شهید احمد حاجیوند الیاسی نمونه ای بارز از یک جوان انقلابی که پیشاپیش دیگر جوانان در اردوهای جهادی حضور پیدا می کرد. در ادامه تصاویری منتشر نشده از حضور فعال شهید احمد حاجیوند الیاسی در اردوهای جهادی مشاهده می کنید.