به گزارش افکارنیوز،

این هنرمند در عنوان عکس نوشته است: «تو سى خودت برو منم سى خودم»

۶۳۵۹۶۳۲۱۴۸۲۸۳۵۶۹۵۴